14 Ocak 2011 Cuma

Alternatif Bilişim - Wikileaks Paneli

29 Aralık'ta Alternatif Bilişim Derneği kuruldu. 29 Ocak'ta da Wikileaks ile ilgili tartışma düzenleniyor...


WikiLeaks'i Yeni Medya-Bilgi özgürlüğü kavramları etrafında tartışacağız...
Program şöyle;
WikiLeaks'i tartışalım / konumlandıralım
Konuşmacılar:
• İsmail Hakkı Polat (Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi) -, "Yeni Medya'nın gücü"
• Özgür Uçkan, (Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi) "Bilgi Edinme Hakkı, Bilgi Nasıl Özgür Olur?"
• Ayşe Kaymak (Avukat-Alternatif Bilişim Derneği Hukuk Danışmanı) , "Assange terörist mi, WikiLeaks okumak suç mu?"
• Koray Löker, ( Yazar-Pardus geliştiricisi ) "Yeni Medya'nın Eski Düzeni"
•Barış Engin (Gazeteci)
• Yeni Medya Editörleri, "Değerlendirme, deneyim paylaşımı"


Tarih: 29 Ocak 2011 Cumartesi
Saat: 14.00 - 18.00
Yer: Elektrik Mühendisleri Odası Konferans Salonu, Yıldız – Beşiktaş - İstanbul
Düzenleyen: Alternatif Bilişim Derneği, http://www.alternatifbilisim.org/


Konferansa katılım ücretsiz. Ancak katılım için kayıt yaptırılması gerekiyor. Katılım için bilgi@alternatifbilisim.org adresine mail atılabiliyor.


Görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz...
Susmuyoruz, ifşa ediyoruz...
Tüm dünya yaklaşık bir aydır adına diplomasinin 11 Eylül'ü dedikleri olayla sarsılıyor. Wikileaks'i terörist ilan edenler, saklayıp, gizledikleri bilgiler üzerine kurdukları iktidarlarının, küçük bir sızıntı ile nasıl zora girdiğini dehşetli gözlerle izliyorlar. Epostalarımıza, telefonlarımıza, hayatımıza sızan Büyük Birader, izlerken yakalanmanın acısıyla kıvranıyor.
Bilgi, insanlığın başlangıcından bugüne tarihin tekerleğini döndüren önemli güç oldu. En başından beri iktidarlar bilgiyi hükmettiklerinden uzak tuttu, gizledi. İskenderiye Kütüphanesi'nden bu yana milyonlarca kitap, yayın yakıldı. Dağıtımı engellendi, yazarlar yargılandı, asıldı. Günümüz küresel kapitalist dünyasında da bilgiye sahip olmak iktidarlar için vazgeçilmez.
WikiLeaks tarafından açıklanan belgeler bizlerden gizlenenlerin ne denli büyük ve önemli olduğunu gösteriyor. ABD ve diğer devletlerin nasıl hükmettiklerini ve güçlerini nereden aldıklarını deşifre ediyor.
Bilgi tekeline karşı yeni gücümüz
Artık hayatımızda İnternet var. İnternet bilgi tekellerinde delikler açmaya, insanlığın ürettiği bilgileri paylaşmamıza ve en uzak köşelere yaymamıza yardımcı oluyor. WikiLeaks hem ürettikleri hem de örgütlenmesi ile bunun en güzel örneklerinden birisidir. Bilgiyi tekellerin zırhları ardından gün ışığına çıkarıyor ve kamuoyunun bedelsiz kullanımına açıyor. Dağıtık örgüt yapısı ile ulusal sınırları aşıp küresel ölçekte çalışan bir örgütlenme haline geldi ve böylesi bir hareketi engelleyebilecek bir sistem henüz geliştilebilmiş değil. İşte İnternet bize bütün bunları yapabileme olanağı veriyor. Bilgi tekellerine ve iktidarlara karşı yeni gücümüz İnternettir.
Devletlerin İnternet'e karşı bu kadar kuşkucu, korumacı, muhafazakar olmalarının sebebi de budur. BM'nin bir İnternet polis gücü kurma girişiminin hızlandığını öğrendik. Türkiye'de demokrat geçinen hükümetin yaptığı 5651 nolu Internet Yasası ve sonuçları ortadadır. Sayısını tam olarak bilemediğimiz 10 binin üzerinde site erişime engelli, yüzbinlercesi kamusal erişime filtreler dolayısı ile kapalı durumda. Bu düpedüz totaliterliktir, sansürcülüktür. Demokrasilerde yeri yoktur.
Ulaştırma Bakanımız WikiLeaks için "Şimdi bir site var, kasıp kavuruyor ortalığı. İnternetin gücünün tahminlerimizden fazla olduğu şimdi anlaşılıyor" diyerek, dünyanın İnternet alanındaki yasal boşluğunun Birleşmiş Milletler modeli bir yapılanmayla aşabileceğini savundu. Sormak istiyoruz: “Aşmak istediğiniz hangi yasal boşluktur, kocaman bir barbarlığın kirinin, pasının sızdığı bu boşluğu neden kapatmak istiyorsunuz, akmamasını istediğiniz, bizim bilmediğimiz birşeyler mi var?”
Assange terörist, Brandley Vatan Haini
Ne kadar bildik, tanıdık sözler. İnsan onurunu, ulusal, dinsel, cinsel vb aidiyetlerinin önüne koyan, insanlığın ortak çıkarlarını ait olduğu devletin ulusal çıkarlarına ve yasalarına önceleyen hemen herkes için kullanılan etiketler bunlar. Israil'de Vanunu, Türkiye'de vicdani retçi gençler, ABD ordusundaBradley Manning ve savaşmayı reddeden diğer askerler.. Savaş suçlarını açıklamak suç değildir. Vatan hainliği değildir. Barbarlığa karşı mücadele etmek, yasalara rağmen bile olsa meşrudur, haktır.
Biz en az Julian Assange kadar önemli bir iş yapan ve ABD'nin savaş suçlarını sızdırdığı için askeri bir cezaevine konulan Bradley Manning isimli askerin ve meslekdaşımızın vatan haini ya da terörist işbirlikçisi değil onurlu bir insan olduğunu düşünüyoruz. Bradley Manning insan olma onurunu, ABD'nin sömürgeci çıkarlarının önüne koydu ve yeteneklerini seferber edip büyük bir iş başardı. Kendisi ile dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiriyoruz. Hazırladığımız bu christmas kartını ona ve ailesine gönderiyoruz. Barbarların diplomasisini, anlaşmalarını ve hukuklarını bırakın bir kenera, bütün dünyanın vicdanında terörist ve vatan haininin kim olduğu açıktır.
Bilgiye erişmek haktır, özgürlüktür
Bilgiyi kamu malı haline getirecek, herkesin dilediği gibi faydalanmasını sağlayacak en etkin araç bugün için internettir. Wikileaks'i bu kadar güçlü yapan şey internetin olanakları kadar, 'bilgi özgür olmalıdır' fikridir. WikiLeaks kendini şöyle tarif etmektedir: "Enformasyon savaşında, dünya devletleri ve onların istihbarat birimleri, sıradan vatandaşa karşı zaten üstündüler. Bu eşitsizliği düzlemek lazım. Bunu da biz yapacağız, bunun için çalışacağız. Biz sade vatandaşın yanındayız. Medya şirketlerinin, kartellerin, lobilerin hizmetinde değiliz."
Egemenlerin kirli yüzlerini, diplomasinin kirli koridorlarını, Irak'tan, Türkiye'ye işgallerinin boyutunu ortaya döküveren belgeler, büyük insanlığa unutturulmak isteneni bir kez daha hatırlattı. Bilmek ve sormak eylemini!
Wikileaks'in sözcüsü Julian Assange tutuklandı, Wikileaks'in serverlarına saldırıldı, maddi kaynakları kesildi ancak susturulamadı büyük insanlık. Assange'ı bilgi özgür olmalı fikrine sahip çıkan binler sahiplendi, Wikileaks binlerce ayna siteyle çoğaldı, yayınını hiç kesmedi, PayPal, Visa, Mastercard gibi şirketler bilme hakkına sahip çıkanların gazabına uğradı... Sözün özü büyük insanlık bilme hakkına sahip çıktı.
Bugün bizi de sokağa çıkaran bilmek isteyişimizdir. Devlet sansürünün bizi gerçeklerden koruduğunu bir kez daha söylemek içindir. Bilme hakkımıza, basın özgürlüğüne, kişisel hak ve özgürlüklerimize sahip çıkacağımızı beyan etmek içindir...


Buradan bir kez daha ifade ediyoruz...
- Hiç bir kurum ve hiç kimsenin insanlığın neyi bilip neyi bilmemesi gerektiğine karar vermemesi için;
- Basın, iletişim özgürlüğü için;
- Bilgi tekellerine karşı çıkmak için;
- Düzenin çürümüşlüğünün nerelere kadar uzandığını kanıtlamak için;
- Başka bir dünya gerekliliğini, bilgi ile somutlaştırmak için;
- Eşit, özgür, adil yaşamlar ve yarınlar için...
Biz görmeye, duymaya, bilmeye ve en çok da söylemeye devam edeceğiz...
Alternatif Bilişim
WikiLeaks Destek Eylemi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder