2 Kasım 2011 Çarşamba

Gider Avansı

1 Ekim günü yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu karşımıza yeni bir müessese getirdi: Gider Avansı!


Artık hukuk davaları ikame edilirken HMK madde 120 uyarınca gider avansı yatırılması zorunlu...


Bu demek oluyor ki; artık dava açılırken harç ve posta gibi masrafların yanında başkaca tutarlar daha mahkeme veznesine depo edilecek.


Eğer ki baştan yatırılan avansın yeterli olmadığı yargılama esnasında anlaşılırsa, mahkeme, söz konusu eksik tutarın tamamlanması için davacı tarafa 2 HAFTALIK KESİN SÜRE tanıyacak. KESİN SÜRE tabiri burada oldukça önemli.. zira artık kanunda KESİN SÜRE adı altında geçen hususlar, sürenin kaçırılması ile telafisi imkansız hale gelecek! Dolayısıyla söz konusu durumun artık bir dava şartı olduğu açık... Farz-ı misal gider avansını ödemediniz, süreyi kaçırdınız, vs vs... artık o dava reddolunacaktır.


Yani tüm bu yazdıklarım ne demek oluyor?


Tüm yargılama masrafları baştan peşin ödenecek. Kapsamında şunlar var: Taraf sayısının 5 katı tutarında TEBLİGAT GİDERİ, en az 3 TANIK VE DAVETİYE GİDERİ, KEŞİF HARCI VE ULAŞIM GİDERİ, BİLİRKİŞİ ÜCRETİ.


Özellikle bilirkişi ücreti oldukça dikkat çekici... Zira 500 tl'ye kadar çıkan bilirkişi ücretlerinin baştan peşin peşin alınması uçuk fiyatları beraberinde getirecek.


Örnek vermek gerekirse; daha bu sabah Kartal Adliyesi'nde çekişmeli boşanma davası açtım. Bilindiği üzere alınan harç maktu.. yani topu topu 40 TL'lik bir masrafla davayı açmam gerekirken yeni uygulama ile toplam 210 tl'ye davayı açmış oldum. 170 TL gider avansı alındı.. ve bu 170 TL'nin içinde sadece tanık masrafları vardı..


Geçtiğimiz haftalarda yine 900 TL muhammen bedelli bir dava açtım. Tarafımdan talep edilen gider avansı 300 TL'ydi... üçte biri yani.. üçte birini peşinen depo ediyor vezneler...


Vatandaş bu gibi büyük masrafları nasıl verecek? Sancılı bir dönem bizleri bekliyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder